ελαιώνας Βαλλής

Τηλ. +30 22270 71 619
Κιν. +30 69368 87 901

Email. [email protected]

Ροβιές Ευβοίας 34005
Γ. Πλάτος: 38.81913 - Γ. Μήκος: 23.22542

Ιδιοκτήτες: Στέφανος και Μαρίνα Βαλλή