Βιολογικά προϊόντα : ελιές και ελαιόλαδο μικρής παραγωγής.