Μόλις συλλεχθεί από το δέντρο, η ποιότητα της ελιάς υποβαθμίζεται, επομένως είναι σημαντικό η επεξεργασία να γίνεται γρήγορα, στο κτήμα. Οι επιτραπέζιες ελιές μας αποθηκεύονται απευθείας στην άλμη για να διασφαλιστεί η διατήρηση της φυσικής υφής και γεύσης της ελιάς.

Τις μικρόκαρπες ελιές τις μαζεύουμε με ηλεκτρικά εργαλεία. Προσέχουμε να μη δημιουργούμε πληγές στα κλαδιά των δέντρων κατά τη συγκομιδή, και αποφεύγουμε το πάτημα των καρπών που βρίσκονται πάνω στα δίχτυα. Για τη μεταφορά χρησιμοποιούμε πλαστικά τελάρα που επιτρέπουν τον καλύτερο αερισμό και προστατεύουν τους καρπούς της ελιάς από υποβάθμιση των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών. Μεταφέρουμε τις ελιές αμέσως από το δέντρο στο λιοτρίβι μέσα στο κτήμα μας.